Системите на септичната ви яма имат нужда от поддържането на определен вътрешен баланс на бактерии и не биха могли да функционират правилно, ако не се поддържат правилно.  Добрата новина е, че се знае какво може да се прави с една септична яма и какво не и в статията сме се спрели на няколко полезни съвета за това как да предпазим септичната яма от запушване и да осигурим дълъг живот на инсталацията.

Как да предпазим септичната яма от запушване?

  1. Без химикали

Изхвърлянето на химически продукти като бензин, разтворители за бои или лакове в канализацията много лесно би могло да унищожи бактериалното равновесие, което съществува в септичния резервоар. Ако това стане, по-твърдите частици в септичната яма няма да могат да се разтворят и това ще доведе до натрупване и след време, запушването й.

  1. Без отпадъци

Твърдите частици, които всеки ден попадат в канализацията ни, се филтрират в посредством специални инсталации, което в никакъв случай не значи, че трябва да я използваме като кофа за боклук, но определено не бихме нанесли някакви щети на градската канализационна пречиствателна система. Септичните системи обаче нямат тази способност и това от само себе си значи да не изхвърляте там латекс, цигари, детски памперси или по-твърди частици.

  1. Отводняване

Отводнителната площ на септичната ви яма играе много важна роля в цялостната система. Тъй като тя е мястото, към което се изпраща отпадната вода. Ако на нея расте дърво, корените му биха разбили самата земя на части. И биха попречили за правилното абсорбиране на водата. Също така, никога не шофирайте върху площта и се стремете върху нея да няма нищо друго освен трева.

  1. Не пропускайте

Има и такива неща в живота, които не изискват поддръжка, дори и след посочената дата. Например, двигателят на колата ви няма просто да спре защото не сте сменили маслото до определената дата. Това обаче не е така със септичните ями, при които, колкото повече отлагате почистването, толкова повече увеличавате риска от запушване.

  1. Избягвайте големи количества вода

Големите количества вода, които се изливат за един кратък период, могат да доведат до прекомерно пренасищане на отводнителната площ. И тъй като това ще забави темповете на абсорбция на отходна вода, ще се създадат условия за запушване. Би могло да се случи например при ваните.

Предотвратяване запушването на септичната ви яма  

Изхвърлянето на химикали води до запушване на септичната яма  Химикалите разрушават бактериалното равновесие на септичния разтвор. Като последствие за затруднява разтварянето на по-твърдите частици. Това води до запушването на септичната яма.  
Без изхвърляне на отпадъци  Не се препоръчва изхвърлянето на отпадъци, като цигари, памперси и други хигиенни принадлежности. Септичните системи не могат да филтрират подобен тип отпадъци. Това довежда до тяхното запушване.  
Поддръжка на отводнителната площ  Правилната поддръжка на отводнителната площ е важна за цялостната функция на системата. Трябва да се стремим върху нея да няма нищо освен трева. Не се препоръчва да шофирате върху нея или да засаждате дървета или друг тип растения.  
Избягвайте големи количества вода  Отводнителната площ може да ес пренасити от големи количества вода. Като резултата се забавя абсорбцията на обходна вода. Това може да доведе до запушване на септичната яма.