Видеодиагностиката на канали се прилага, когато предстоят планови  ремонти

В случаите, когато има повреда, а не се знае точното местонахождение, видеодиагностиката на канали е изключително полезна.  По този начин се спестява много време, разходи и труд. Тъй като, когато се извършват ремонтни дейности в един дом, не винаги се знае откъде идва проблемът, който трябва да бъде разрешен.

Видеодиагностика се използва както преди, така и след завършване на ремонтните дейности. Чрез нея се проследява качеството на извършената работа, за да се отстранят евентуални пропуски.

Модерната технология за видеодиагностика е и първа стъпка при без-изкопен ремонт и саниране на канали.

След завършване на диагностиката и обследването клиентът получава видео запис, което е  с високо качество и е на твърд носител.

Камери за инспекция на тръби

Инспекционната камера за канали може да работи и свързана с електрическата мрежа и на батерии. Мобилната камера за диагностика на тръби и канали представлява удобен ендоскоп с радиоелектронна техника. Тя се използва за инспекция и анализ на повредите в труднодостъпни места като кухини, шахти, тръби и др.

Мобилната камера за видеодиагностика и инспекция на тръби работи с акумулаторни батерии, като някои модели могат да се захранват и с обикновени алкални батерии за удобство. Свръхлеки, удобни инспекционни системи с камера (за видеодиагностика) за проверка и анализ на повреди в тръби, канали, комини и други кухини