Изправната септична инсталация е изключително важна за функциите на едно домакинство, което разчита на нея. Ако по някаква причина тя спре работа, отпадните води биха се върнали в дома ви и ще застрашат и здравето, и имуществото ви. Неправилната поддръжка пък, рано или късно би довела до нужда от частична или цялостна подмяна на инсталацията. За да поддържате септичната яма в добро състояние, би трябвало редовно да се почиства и това да стане нещо задължително и регулярно. В статията се спираме на няколко полезни съвета при поддръжката на такива системи.

Възпрепятства замърсяване на водите

Водната маса, която се намира в септичната ви яма, в крайна сметка се оттича в отводнителната площ, а по-твърдите частици в ямата се превръщат в подобна на утайка субстанция, която се натрупва и пречи водата да преминава свободно. След време, тези отпадни води, които сами по себе си са опасни, се застояват и могат да попаднат в съседните почви и достигнат до чисти водни ресурси. Редовното почистване няма да позволи да се стига до такива запушвания и замърсявания на почва и вода.

Удължава живота на септична инсталация

Както всяка друга полезна вещ, колкото повече време отделяме за нейната поддръжка, толкова повече време ще ни служи тя. Септичният ви резервоар работи усилено, за да може да премахне твърдите частици от водата в дома ви. Но това няма как да стане, ако не е почистена от запушвания. Липсата на поддръжка означава, че системата ще трябва да работи на по-високи обороти. Особено ако става въпрос за натрупвания от години. Редовното изпомпване и грижа за резервоара, ще помогне както на нея, така и на отводнителната ви площ. Която също има нужда от почивка и от време на време да бъде в сухо състояние.

Здраве и хигиена

Най-голямото преимущество от редовното почистване на септичната яма, разбира се е това, че ще имате един чист и здрав дом. Септичните ями съдържат литри токсични отпадъци, които са потенциално опасни за вас, семейството ви, други хора, животни и околната среда.

Пазарна цена

Ако в бъдеще имате планове да продавате недвижимото си имущество. Наличието на една поддържана и добре функционираща септична инсталация е добро отправно начало. Тъй като това винаги би се харесало на един потенциален купувач. Обратно, ако септичната яма е зле поддържана, това неминуемо ще даде негативно отражение.

Редовно почистване на септичната яма – значение  За функциите на домакинството е от значение септичната яма да бъде изправна. Ако тя не работи правилно има опасност отпадните води да се върнат обратно в дома ви. Препоръчително е редовно почистване на септичната инсталация.  
Почистване на септични ями отvodonoska.com   За запитвания си свържете с нас на 0878 777 807. Може да ни пишете и на office@vodonoska.com­. Мобилен екип на Vodonoska.com ще Ви посети на адреса и ще извърши отводняването на ямата Ви.   
Техника за почистване на септични ями  Модерна и мощна техника с различен дебит и вместимост. Каналопочистващи системи отводняване и почистване на септични ями.  Специална техника за разбиване на твърдите елементи и отлагания. 
Честота на почистване на септичната яма  Оптималната честота на почистване на септична яма е 3 до 5 години. Правилната грижа за септичната яма удължава нейния живот. Доверете се на vodonoska.com за почистване на вашата септична яма.