Обновено на: 26.06.2024

Правилно почистване на септична яма

Септичните ями са малки устройства, които се използват за механично и биологично пречистване на малки обеми отпадъчни води. В такива съоръжения фекалните и битовите отпадъчни води се защитават и след това се пречистват анаеробно. Тези процеси са придружени от валежи.

Битовите и фекални отпадъчни води, постъпващи в септичната яма, са защитени на първо място. В този случай окачените в тях примеси се утаяват на дъното. Тази утайка, ферментираща дълго време под въздействието на анаеробни бактерии, в крайна сметка се превръща в утайка. След това избистрената отпадъчна вода попада във филтърната ямка и след това попада в дренажната мрежа. От там се разпределя равномерно и попада в почвата. Но образуваната утайка не напуска септичната яма и тя трябва периодично да се отстранява от там.

Методи за почистване на септични ями

Септичните ями се почистват поне веднъж годишно, оставяйки около 20% от утайките, така че отпадъчните води, които влизат в септичната яма, изчистена от утайките, ферментират по-бързо. Този остатък съдържа анаеробни бактерии, които бързо колонизират отпадъчните води. Ако премахнете цялата утайка, ще отнеме известно време, докато се образуват нови бактерии.

Ако септичната яма е проектирана по такъв начин, че в нея има утаителни тръби, тогава излишната утайка под действието на хидростатично налягане през тези тръби се отстранява от септичната яма. Ако няма такива тръби, утайките се отстраняват с помощта на вакуумна помпа през специални тръби или с помощта на канализационни машини.

Ако септична яма е инсталирана и експлоатирана правилно, нейните тръбопроводи не изискват редовно почистване и те се почистват само в случай на запушвания. Ако дължината на канализационния тръбопровод е повече от 5 метра или има завои, той трябва да бъде оборудван с наблюдателен кладенец, през който е удобно не само да се следи състоянието на тръбопровода, но и да се почиства. Канализационните тръби трябва редовно да се диагностицират, за да се предотврати запушването на системата.

Какво е биологичното почистване на септични ями?

Биологичното почистване на септични ями включва използването на препарати, съдържащи микроорганизми и ензими, които разграждат органичните отпадъци. Тези биопродукти разграждат мазнини, белтъчини и други органични вещества, което намалява натрупването на утайки и предотвратява неприятни миризми и запушвания. 

Редовното използване на препарати за почистване на септични ями помага за поддържане на системата в добро състояние и удължава периода между необходимостта от механично източване на септични ями.

Кога да се консултирате с фирма за почистване на септични ями?

Консултация с фирма за почистване на септични ями е препоръчителна при следните обстоятелства:

  1. Редовна поддръжка: Въпреки че биологичното почистване намалява натрупването на утайки, септичните ями за къща трябва да бъдат източвани периодично, за да се избегнат запушвания и други проблеми.
  2. Запушвания и миризми: Ако забележите забавено оттичане на водата, лоши миризми или други признаци на запушване, е време да се обърнете към професионалисти. Те разполагат с необходимото оборудване и опит за ефективно почистване.
  3. Инспекция и диагностика: При съмнения за проблеми с структурата или функционалността на септичната яма, професионална фирма може да извърши пълна инспекция и диагностика, за да идентифицира и отстрани проблема своевременно.