Този вид септични ями са изработени от висококачествен и устойчив полиетилен. Той е с дълъг експлоатационен срок (до 35 г.) и надеждно решение за септична яма. Изгребни ями се монтират най-често в селата в еднофамилни къщи и вили. Обикновено капацитетът им е между 1 до 6 кубика като обем.

Предимства на изгребните септични ями

Изгребните септични ями се почистват по-лесно и при процедурата миризмата е сведена до минимум.

Какви правила е важно да се спазват при монтаж на септична яма?

Процес на утаяване в септичната яма

Мръсната вода престоява в септичната яма между три и пет дни. По-тежките елементи падат на дъното на септичната яма и се пречистват анаеробно. Леките елементи, като мазнини например, излизат на най-отгоре в контейнера и образуват пяна. При едно и дву-камерните септични ями на лице е директна опасност от преливане в рамките на седмици. Затова е необходимо да се потърси професионална ВиК. Евроканал ЕООД разполага с нова модерна техника за прочистване на септични ями, както и 5 камиона-цистерни, с който се изпомпва мръсната вода. Екипът ни има и апаратура за разбиване на твърди утайки и отлагания по дъното на ямата. Можем да предложим и препарати за дезинфекция на контейнера.